http://www.google.com
Students Meet Professionals | Dobrá muzika
Students Meet Professionals

V decembri 2017 sme v rámci projektu Students Meet Professionals absolvovali dva úspešné koncerty v spolupráci s Cirkevným konzervatóriom v Bratislave. Prvý koncert sa odohral v 9.12.2017 v kostole v Lúčkach a druhý koncert sa uskutočnil v Bratislave dňa 17.12.2017 v kostole v Rači, ktorý bol zároveň spojený s posvätením nového organu. Odznelo dielo slovenského autora Tadeáša Salvu, rodáka z Lúčok “Vianočné Pastorále.”

p1310407_27216574589_o

p1310453_38107076065_o

p1310468_38107079325_o

p1310523_38957259312_o

p1320592_39324431162_o

p1320455_38646131164_o

p1320361_39353717541_o

p1320458_38646130654_o